• Bestandsutvikling for lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna 

      Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Terje (Arbeidsnotat / Nord universitet;6, Working paper, 2020)
      Lappfiskand (Mergellus albellus) er en svært sjelden hekkefugl i Norge. Fram til årtusenskiftet var den bare påvist hekkende i østlige deler av Finnmark. Etter 2003 har imidlertid lappfiskand årlig hekket i Vikna i Trøndelag. ...