Show simple item record

dc.contributor.authorHatling, Lillian
dc.contributor.authorSollid, Torgunn
dc.date.accessioned2016-08-04T08:04:22Z
dc.date.available2016-08-04T08:04:22Z
dc.date.issued2016-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397789
dc.description.abstractInnovasjon og fornyelse av offentlig sektor er stadig på den offentlige dagsorden, både som et middel til å løse samfunnsutfordringer og å økonomisere med knappe ressurser, og som et mål i form av nye tjenester og produkter. Denne avhandlingens problemstilling er «Hva forklarer innovasjonsarbeid i kommunene?» og handler om hvordan kultur, ledelse og handlingsrom virker inn på innovasjonsarbeid i en kommunal hverdag. Dette gjøres i form av en casestudie av to kommuner, Rissa og Steinkjer, som begge har et aktivt forhold til innovasjonsarbeid. Det empiriske grunnlaget er en spørreundersøkelse blant ledere på topp- og mellomnivå og intervju med et utvalg av de samme lederne. For å sikre mest mulig sammenlignbarhet mellom kommunene, har vi i intervjudelen valgt å legge hovedvekt på innovasjonsarbeid innenfor de tyngste tjenesteområdene. Vi har benyttet bidrag fra både innovasjonsteori, organisasjonskulturteori, ledelsesteori og institusjonell teori. Dette har gitt oss flere innfallsvinkler til å studere innovasjonsarbeid i de to kommunene. Vi har sett på hva som legges i innovasjonsbegrepet, hva slags innovasjonsarbeid som foregår, hvilke trekk ved kulturen som ser ut til å fremme og hemme innovasjon, ledelsens bidrag i innovasjonsarbeid, og handlingsrommet for innovasjon. Målet med avhandlingen er å få økt forståelse av hva som fremmer og hemmer innovasjonsarbeid i en lokal kontekst, og om det er forskjeller mellom kommunene. Vi finner stor grad av likhet, og at størrelse spiller liten rolle. Felles for kommunene er at de kjennetegnes av en innovasjonskultur og en ledelse som tar et tydelig ansvar for innovasjonsarbeid og som bevisst prøver å skape kultur og handlingsrom for det. Handlingsrommet for å drive innovasjonsarbeid på operativt nivå begrenses derimot av mangel på tid og økonomiske ressurser. Ressursknapphet og krysspress kan være en kilde til innovasjon, men er også en hemmer. Innovasjon forstås her som noe nytt, som samtidig er nyttiggjort, og som bidrar til økonomisk gevinst i en eller annen forstand.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLedelse i spagaten? Ledelse, kultur og krysspress i kommunalt innovasjonsarbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber162nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record