• Medspill og motspill mellom profesjonene tilknyttet hverdagsrehabilitering 

      Moe, Cathrine Fredriksen; Gårseth-Nesbakk, Levi; Brinchmann, Berit Støre (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Kunnskapsgrunnlaget for hverdagsrehabilitering er økende, men vi vet ennå lite om det tverrprofesjonelle samarbeidet i tjenesten. Denne studiens hensikt er å utforske hvilke faktorer som bidrar til medspill og motspill ...