• Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene 

      Henriksen, Øystein; Skjesol, Ingunn; Solstad, Asgeir; Øydgard, Guro Wisth; Henriksen, Carina; Ørjasæter, Kristin Berre; Åsheim, Hilde (FoU-Rapport/Nord universitet;89, Report, 2023)
      I februar 2021 inviterte Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO) til å gjennomføre et forskningsprosjekt om sosialfaglig kompetanse i helse- og velferdstjenestene. ...