• Veiledning til bruk av kjøresimulator i trafikklærerutdanningen 

      Holmquist, Thor Owe; Birkeland, Toril F.; Sætren, Gunhild B. (FoU-Rapport / Nord universitet;67, Report, 2020)
      Kjøresimulator er implementert i trafikklærerutdanningen. Som et resultat fireårig forskning i SiT-prosjektet er det nå utarbeidet en norsk veileder for studenter, praksisveiledere trafikklærere og andre interesserte for ...