• Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2017 

      Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Hårvard (FoU-Rapport / Nord universitet;52, Report, 2020)
      Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2017. Undersøkelsen i 2017 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 886 elger ...