• Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2015 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-rapport / Nord universitet;21, Others, 2018)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2015. Undersøkelsen i 2015 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 861 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2016 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-rapport / Nord universitet;25, Report, 2018)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2016. Undersøkelsen i 2016 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 868 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2019 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-Rapport / Nord universitet;63, Research report, 2020)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2019. Undersøkelsen i 2019 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 787 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2020 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-Rapport / Nord universitet;83, Report, 2022)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2020. Undersøkelsen i 2020 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 956 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2021 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-Rapport/Nord universitet;92, Report, 2023)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2021. Undersøkelsen i 2021 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 778 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduskjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2018 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-Rapport / Nord universitet;60, Research report, 2020)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2018. Undersøkelsen i 2018 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 900 elger ...