• Teaching sustainable entrepreneurship: Learning approaches, pedagogical methods and teaching tools 

      Fauske, Ida Matilde; Vallipuram, Harrshinny; Foldnes, Benedicte-Elise; Verhulst, Elli; Wigger, Karin; Solvoll, Sølvi (FoU-Rapport / Nord universitet;82, Report, 2022)
      Hvilke læringstilnærminger, pedagogiske metoder og undervisningsverktøy er aktuelle å bruke for undervisere innen høyere utdanning i undervisning knyttet til bærekraft og entreprenørskap? Undervisning på bærekraftig ...