• Prosjekt KALS - 10. årstrinn 

   Knutsen, Oddbjørn (Høgskolen i Nesnas skriftserie, Research report, 2009-07-08)
   Prosjekt KALS - 10. årstrinn har som hovedmål å utvikle en kartleggingsprøve for å finne lese- og skriveferdighetene hos elevene på 10. årstrinn. Prosjektet består av fire delprosjekter. Denne delrapporten beskriver ...
  • Prosjekt KALS : utprøving og standardisering av KALS-prøven for 9. og 10. trinn ; delrapport 2 

   Knutsen, Oddbjørn (Høgskolen i Nesnas skriftserie;75, Research report, 2012-10-08)
   Hovedmålet med delprosjekt 2 var hvordan vi kunne standardisere KALS-prøven slik at den kan brukes for å screene lese- og skriveferdighetene hos alle elevene på 9. og 10. trinn. Samtidig var målet å vurdere om denne prøven ...
  • PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett : hovedrapport 

   Knutsen, Oddbjørn (Høgskolen i Nesnas skriftserie, Research report, 2009-10-27)
   Kan en gjøre PP-tjenesten enda mer tilgjengelig for skolene? Dette ønsker vi nå å finne ut gjennom et prosjekt som innebærer utprøving av pedagogisk-psykologisk veiledning via dataplattform ”It’s learning” ved to prosjektskoler ...