• Morsmålslærere for minoritetsspråklige elever har ordet 

      Jenssen, Øyvind (Fredrikke, Research report, 2009-03-15)
      Den norske grunnskolen har blitt en flerspråklig arena. Det å lære de nye innvandrergruppene å tale, lese og skrive norsk er blitt en sentral utfordring for skolen, for kunnskap i norsk språk er den viktigste forutsetning ...