• PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett : hovedrapport 

      Knutsen, Oddbjørn (Høgskolen i Nesnas skriftserie, Research report, 2009-10-27)
      Kan en gjøre PP-tjenesten enda mer tilgjengelig for skolene? Dette ønsker vi nå å finne ut gjennom et prosjekt som innebærer utprøving av pedagogisk-psykologisk veiledning via dataplattform ”It’s learning” ved to prosjektskoler ...