• XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009 

      Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus; Torkelsen, Anna-Elise; Wollan, Anders K. (Conference object, 2010-11-30)
      XIX Nordisk mykologisk kongress ble arrangert i Steinkjer fra 1. til 6. september 2009. Til sammen 75 deltakere fra 10 land var samlet. Steinkjer og Nord-Trøndelag ble valgt blant annet på grunn av stor variasjon i ...