• Felles undervisning ved helsefagavdelingen i Namsos i perioden 2001 - 2012 

      Haugenes, Marit; Sætertrø, Odil; Rørvik, Elisabeth Moen (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;91, Peer reviewed; Research report, 2013-12-19)
      Hensikten med dette prosjektet er å beskrive og vurdere gjennomførte Møtepunkt med innhold fra felles fagplan mellom bachelorutdanningene i vernepleie, farmasi og sykepleie ved HiNT, sett fra både studentenes og fagansattes ...