• Praksis og utdanning hånd i hånd 

      Wiik, Guri Bitnes; Omli, Ragnhild (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;101, Research report, 2014-11-19)
      Rapporten bygger på samarbeidsprosjektet "Praksis og utdanning hånd i hånd, med simuleringsenheten som læringsarena", og presenterer resultatene fra fagsamlinger for helsepersonell i Namdalen og bachelorutdanningen i ...