• Webster-Strattons foreldreprogram: rapport fra foreldre til 27 barn 

      Stamnes, John H.; Moe, Arne Bjørnseth (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Research report; Peer reviewed, 2008-03-10)
      Målet med denne studien var å undersøke om Webster- Strattons foreldreprogram resulterte i en reduksjon av atferdsproblemer hos deltakende foreldres barn. Det ble gjennomført et 12 ukers foreldrekurs utarbeidet av Carolyn ...