• Bernhof Ribsskog (1883-1963): noen streif fra Osloperioden 

      Stamnes, John H. (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;69, Peer reviewed; Research report, 2010-04-27)
      I denne studien tar forfatteren for seg perioden fra Bernhof Ribsskog ble ansatt som skoleinspektør i Oslo i 1929 til han døde sommeren 1963. Han tar fatt i noen av de viktigste oppgavene og utfordringene han møtte, og som ...