• Haramprosjektet: strategisk utvikling av en kommune 

      Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Research report; Peer reviewed, 2008-01-30)
      Haram kommune lanserte Haram-modellen i 1995 og har siden arbeidet aktivt med ulike utviklingsprosesser. Prosjektet som danner utgangspunktet for denne rapporten fant primært sted i 2005-2007. Kommunen driver med en ...