• Vekstambisjoner hos gründere: hva fremmer og hemmer vekst hos kvinnelige næringsdrivende? 

      Vada, Ragnhild; Mørkved, Britt Paula; Gran, Steinar (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Peer reviewed; Research report, 2009-12-07)
      Det er de tre nivåene samfunnsnivå, bedriftsnivå og individnivå som er anvendt i undersøkelsen for å få fram hvilke ambisjoner om vekst gründerne har. Gründerne uttrykker primært sine vekstambisjoner i kvalitative termer, ...