• Tjenestekvalitet - forebygging - helse: forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenesten 

      Brataas, Hildfrid V.; Hellesø, Nanna S.; Flått, Tone Mette (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;72, Peer reviewed; Research report, 2011-02-07)
      Rapporten beskriver gjennomføring og resultater fra et ett og halvårig prosjekt i 2009‐2010 om forflytningsteknikk og tjenestekvalitet i helse‐ og omsorgstjenesten. Prosjektet er gjennomført ved Overhalla kommune. Senter ...