• Verdiutvikling i kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger 

      Lines, Kåre; Haga, Gjermund; Talleraas, Gro (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Rapport, Peer reviewed; Research report, 2010-01-29)
      Offentlig sektor har de siste 30 årene vært utsatt for et stort endringspress. Dette er en internasjonal trend – ”New Public Management” - som har utfordret tradisjonelle former for offentlig organisering med økende vekt ...