• Verdiutvikling i kommunene Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnes 

      Haga, Gjermund; Talleraas, Gro (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;71, Peer reviewed; Research report, 2011-02-01)
      Offentlig sektor har de siste 30 årene vært utsatt for et stort endringspress. Dette er en internasjonal trend – ”New Public Management” - som har utfordret tradisjonelle former for offentlig organisering med økende vekt ...