• Eldre sørsamers opplevelse av å være gammel 

      Ness, Tove Mentsen; Hellzen, Ove (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;78, Peer reviewed; Research report, 2011-11-10)
      Hensikten med prosjektet har vært å beskrive erfaringer fra å leve som eldre sørsame, når en mottar hjemmebaserte tjenester. Målet med prosjektet har vært å få en øket forståelse for hvordan det oppleves å være eldre ...