• Helseopplevelse hos reindriftssamene i sør: sørsamers livsmiljø 

      Kroik, Lena; Hellzen, Ove (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;76, Peer reviewed; Research report, 2011-09-12)
      Den sørsamiske bosettingen har tradisjonelt vært knyttet til reindriftsnæringa. Målet med denne studien har vært å gi opphav til og skape forskningsideer i området helse hos menn/kvinner i reindriftsnæringa i det ...