• Etablering av produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos: forprosjektrapport 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-17)
   I de senere årene har det skjedd store endringer innen apotektjenester med samarbeid og kjededannelser. Tidligere apoteklovgivning ga grunnlag for at godkjente laboratorier kunne produsere enkelte legemidler. Ved innføring ...
  • MN-Vekst AS 20 år - På lag! En presentasjon av en Vekst-bedrift 

   Brenne, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-09-30)
   Utredningen er en historisk gjennomgang av en Vekst-bedrifts første 20 år. MN-Vekst AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Namsos som også har virksomhet i Flatanger Kommune. Flatanger og Namsos kommuner eier bedriften. Utredningen ...