• Lulesamiske fuglenavn 

      Husby, Magne; Kintel, Anders (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;139, Others, 2012-12-14)
      Denne utredningen gir en oversikt over fuglenavn på lulesamisk for de fleste fuglearter som er observert i nordlige Norden og en god del arter med mer sørlig utbredelse. Kildene til de ulike fuglenavnene er: · Alle ...