• Sørsamiske fuglenavn 

      Husby, Magne; Kuhmunen, Anna Sofie Bull (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;142, Others, 2013-05-06)
      Denne utredningen gir en oversikt over fuglenavn på sørsamisk for de fleste fuglearter som er observert i språkområdet for sørsamisk, samt for en del arter også utenfor dette språkområdet.