• Konsekvensutredning for Vassmarka Åsen Næringspark: flora 

      Moen, Gudmund; Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
      I Vassmarka i Åsen, Levanger kommune, er det utført konsekvensutredning for moser og karplanter i et planområde på ca 540 daa. De fleste karplantene og alle mosearter er presentert i denne rapporten. Det er ingen av de ...