• Elgbeiteregistrering i Steinkjer kommune 2010 

      Kvam, Tor; Tronstad, Stig (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;121, Others, 2010-09-13)
      HINT gjennomførte et forprosjekt i 2006-2008 hvor beiteressurser og bestandsutvikling var et tema (Kvam & Hagen 2008). Forprosjektet pekte ut 3 tema for videre undersøkelser. Et tema var beitesituasjon og vektutvikling ...