• Konsekvensutredning for Vassmarka Åsen Næringspark: fugl og pattedyr 

      Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
      I Vassmarka i Åsen, Levanger kommune, er det utført konsekvensutredning for fugl og pattedyr for et planområde på ca 540 daa. Komplett artsliste av observerte fugler og pattedyr er presentert. Det er registrert 105 arter ...