• Analyser av kostnader innen videregående opplæring 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-18)
   I rapporten ”Kommentarer til NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner” (Westeren 2008) er det gitt kommentarer til mange sider ved utredningen om inntektssystemet ...
  • Inntektsutjevning og insentiver 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-15)
   I 2004 ble det undertegnet en kontaktet mellom Landsdelsutvalget og Høgskolen i Nord- Trøndelag om å gjennomføre et prosjekt i tilknytning til det arbeid som var i gang på statlig nivå med oppnevning av et nytt ...
  • Kommentarer til NOU 2005:18: fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-15)
   I 2004 ble det undertegnet en kontrakt mellom Landsdelsutvalget og Høgskolen i Nord- Trøndelag om å gjennomføre et prosjekt i tilknytning til det arbeid som var i gang på statlig nivå med oppnevning av et nytt ...