• Framtida for jordbruket i Grong og Overhalla 

      Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2005)
      Høsten 2004 tok Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nord-Trøndelag initiativ til et utredningsprogram om kommunestruktur i Nord-Trøndelag. HiNT ble oppfordret av KS til å sende inn et forslag til et prosjekt med arbeidstittel ...