• Kartlegging av kalkskog i kommunene Snåsa og Steinkjer, Nord-Trøndelag 

      Holien, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-01-31)
      Biologisk kartlegging av kalkskog med fokus på intakte systemer og rødlistearter er gjennomført i sju lokaliteter i kommunene Snåsa (4) og Steinkjer (3). Undersøkelsen viser at naturtypen er sterkt utsatt for hogst og ...