• Kartlegging av spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag 

      Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;116, Others, 2010-04-26)
      Det ble til sammen registrert 31 spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag i perioden 2007 – 2009. Av disse var 9 tidligere kjente spillplasser, mens det ble registrert 22 nye spillplasser. Samtlige ...