• Utsett av laks ved lave sjøtemperaturer 

      Olsen, Morten Ormøy (Bachelor thesis, 2013)
      Formålet med oppgaven har vært å forsøke å se hvilke utfordringer man kan støte på ved utsett av laks i sjø ved lave sjøtemperaturer, og hvordan man kan optimalisere produksjonsplanleggingen for en matfiskavdeling i et ...