• Barn og kreft 

      Seljevoll, Vanja Louise; Kristensen, Charlotte Emilie; Knaplund, Yvonne Renate (Bachelor thesis, 2011)