Recent Submissions

  • Intensivsyndrom 

    Konradsen, June; Jensen, Elin Anita (Student paper, others, 2008)
    Dette er en avsluttende oppgave skrevet av to studenter i forbindelse med videreutdanning i intensivsykepleie. Oppgaven har til hensikt å besvare problemstillingen: Hvordan kan intensivsykepleiere bidra til å forebygge og ...