• Fokus på barns egen helse 

      Bardosen, Vivian Mentzen (Bachelor thesis, 2013-09-19)
      I denne oppgaven ønsker jeg å belyse et tema som jeg mener er viktig for meg i rollen som kroppsøvingslærer, og som også er viktig i dagens samfunn. Og det er å bevisstgjøre elevene om god og sunn helse. Men hva er sunn ...