• Veiledning og innovasjon 

      Aakre, Siv (Bachelor thesis, 2013-09-19)
      Formålet med problemstillingen er todelt. Først er det å utvikle tilbudet fra Fagteamet i Bodø til barnehagene i kommunen slik at telefonveiledningen kan forbedres. Deretter å avdekke hvilket behov som er for veiledning ...