• Musikk og demens 

      Skulstad, Trine Bjørnvold; Strand, Kristine Helen (Bachelor thesis, 2015-07-20)