• Barn som pårørende. Når mamma eller pappa har kreft 

   Esp, Aina Løkken (Bachelor thesis, 2013-08-16)
   Formålet med denne bacheloroppgaven var å undersøke barns reaksjoner, informasjonsbehov og kommunikasjon i møte med forelderens kreftdiagnose, i tillegg til deres opplevelse av sykepleie i nevnte aspekter. Barn uttrykte ...
  • Barns mestring når en av foreldrene har en kreftsykdom 

   Walle, Tonje (Bachelor thesis, 2014-01-20)
   Hensikt: Belyse hvordan barn i skolealder mestrer å leve med en kreftsyk forelder. Konklusjon: Familieorientert sykepleie er nødvendig for å hjelpe barn som pårørende. Det kan være i form av koordinering av støtteapparat, ...