• Stomi. Utfordringer i den nye tilværelsen. 

      Sætereng, Marthe Sæther (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikten med denne studien er delt i to deler. Den første hensikten er å belyse hvordan en colostomi innvirker på tilværelsen og på hvilke områder. Den andre hensikten er å belyse hva sykepleiere kan bidra med for å gjøre ...