• Barns mestring når en av foreldrene har en kreftsykdom 

      Walle, Tonje (Bachelor thesis, 2014-01-20)
      Hensikt: Belyse hvordan barn i skolealder mestrer å leve med en kreftsyk forelder. Konklusjon: Familieorientert sykepleie er nødvendig for å hjelpe barn som pårørende. Det kan være i form av koordinering av støtteapparat, ...