• Livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem 

      Olsen, Melissa Droksaas; Lund, Catrine Steffenakk (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikten med oppgaven var å belyse ulike miljøtiltak og aktiviteter som sykepleieren kan iverksette, for å fremme trivsel og livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem. Oppgavebesvarelsen er en litteraturstudie ...