• Barn som pårørende. Å være pårørende til sin forelder med kreftsykdom 

   Vorvik, Nina Kvam (Bachelor thesis, 2013-08-15)
   Hensikt: Å belyse hvordan barn opplever at mor eller far får en kreftdiagnose. Resultat: Forskningsartiklene tar for seg hvilket informasjonsbehov barn har, hvor mye kunnskap barn ønsker, behov for å snakke med sykepleier ...
  • Barn som pårørende. Ivaretakelse av barn som har foreldre med psykisk sykdom 

   Lian, Karen Marie (Bachelor thesis, 2013-08-16)
   Hensikt: Å undersøke hvordan sykepleier involverer barnet i behandlingen av dens psykisk syke forelder, og hvordan dette bidrar til at barnet mestrer sin hverdag på bedre måte. Resultat: Barn av foreldre med psykisk sykdom ...
  • Barns erfaring med psykisk syke foreldre 

   Solem, Charlotte (Bachelor thesis, 2013-08-15)
   Hensikten med studien var å belyse barns erfaring med det å leve med foreldre som lider av en psykisk lidelse. Resultatene viste at barn benyttet seg av ulike mestringsstrategier i forhold til å leve med foreldre som er ...
  • En verden snudd på hodet. Barn som pårørende til kreftsyke foreldre 

   Wågheim, Randi; Høyheim, Tina (Bachelor thesis, 2013-08-15)
   Hensikten med oppgaven var å belyse barns erfaringer ved å være pårørende til en kreftsyk forelder. Etter å ha gjennomgått kreftsykdom hos en forelder satt barna igjen med både positive og negative erfaringer. De negative ...