• Kommunikasjon med personer som har demens 

   Iversen, Malin Belsvik (Bachelor thesis, 2013-08-15)
   Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvordan sykepleiere gjennom kommunikasjon kan se hele mennesket med sykdommen demens. Det ble funnet ut at ved bruk av validering, livshistorie, musikkterapi og verbal ...
  • Livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem 

   Olsen, Melissa Droksaas; Lund, Catrine Steffenakk (Bachelor thesis, 2013-08-15)
   Hensikten med oppgaven var å belyse ulike miljøtiltak og aktiviteter som sykepleieren kan iverksette, for å fremme trivsel og livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem. Oppgavebesvarelsen er en litteraturstudie ...