• Ernæring til premature barn 

      Von Køppen, Karin Helene (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Studien konkluderer med at ernæring er et område som er av stor betydning for premature barn. Metoder som NIDCAP har en positiv innvirkning på ernæringsstatusen til premature barn fordi overgangen fra sondeernæring til ...