• Intensivpasientens erfaring av faktorer som utløser stress 

      Otterbekk, Camilla; Husby, Espen Balstad (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikten med denne oppgaven var å belyse intensivpasientens erfaring av faktorer som kan utløse stress. Resultat: Utrygghet, hallusinasjoner, vrangforestillinger og mareritt er faktorer som preget pasientens psykologiske ...