• Kommunikasjon med personer som har demens 

      Iversen, Malin Belsvik (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvordan sykepleiere gjennom kommunikasjon kan se hele mennesket med sykdommen demens. Det ble funnet ut at ved bruk av validering, livshistorie, musikkterapi og verbal ...