• Barns erfaring med psykisk syke foreldre 

      Solem, Charlotte (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikten med studien var å belyse barns erfaring med det å leve med foreldre som lider av en psykisk lidelse. Resultatene viste at barn benyttet seg av ulike mestringsstrategier i forhold til å leve med foreldre som er ...