• Påvirkninger av sykepleieres evne til å foreta selvmordsrisiko vurdering 

      Gangstad, Camilla Ingebrigtsen; Jenssen, Janne Kristine (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse sykepleiernes evne til å foreta en vurdering av selvmordsrisiko. Resultat: manglende selvtillit, komfort, kompetanse, kunnskap, bevissthet, ferdigheter, evne til å gjenkjenne ...